Ker vozila
ni v voznem parku

nam sporočite svoje kontaktne podatke ter podatke o vozilu, kakršnega bi želeli testirati. Takoj, ko bo takšno vozilo na voljo, vas bodo kontaktirali in se z vami dogovorili za termin.

Skupna privolitev

Izjavljam, da dajem SML-u in pooblaščenemu trgovcu/serviserju za katarega oddajam privolitev iz zgornjega/drugega odstavka te privolitve za obdelavo navedenih vrst osebnih podatkov za vse spodaj navedene načine trženja in komunikacijske kanale.

Skupna privolitev

Posamezni načini in kanali

Izbrati morate vsaj en kanal.

V primeru, da ne želite podati skupne privolitve za navedene načine trženja in komunikacijske kanale, izberite posamezne načine in kanale:

Komunikacija z menoj
za namene pošiljanja tiskovin in drugih reklamnih materialov, obveščanja o produktih in storitvah, posebnih komercialnih ponudbah, testnih vožnjah, promocijskih dogodkih, nagradnih igrah in drugih podobnih marketinških aktivnostih;
Za spremljanje mojega zadovoljstva
za namene preverjanja zadovoljstva kupcev ter izvajanja drugih anket v zvezi s produkti in storitvami;
Spoznavanje mojih navad
za namene statističnih in drugih obdelav s ciljem boljšega poznavanja kupcev posameznih produktov in storitev, raziskovanje preteklega nakupovalnega vedenja kupcev;

Komunikacijski kanal

Izbrati morate vsaj en kanal.

Izjavljam, da dajem SML-u in pooblaščenemu trgovcu/serviserju za katarega oddajam privolitev iz zgornjega/drugega odstavka naslednje privolitve:

E-pošta
Telefon / SMS
Običajna pošta


Potrjujem, da sem seznanjen/a:
  • s pravicami posameznikov v zvezi z njihovimi osebnimi podatki, ki so opredeljene v Uredbi (vpogled, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos, ugovor), vključno s pravico do preklica gornjih posamičnih privolitev,
  • da lahko vse pravice iz naslova varstva osebnih podatkov uresničujem preko stikov (osebni stik pri pooblaščenem trgovcu/serviserju ali e-mail: gdpr@summitmotors.si). Navedene kontaktne podatke lahko uporabljam tudi za zahtevanje dodatnih informacij v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
  • z možnostjo pritožbe Uradu informacijske pooblaščenke RS v primerih kršenja in/ali omejevanja mojih pravic v zvezi z varstvom mojih osebnih podatkov,
  • da moja posamična neprivolitev ne bo imela negativnega vpliva na poslovni odnos med menoj in SML ali njegovimi pooblaščenimi trgovci/serviserji,
  • sem seznanjen/a z obveznostjo posredovanja mojih osebnih podatkov družbi SML ali njegovim pooblaščenim trgovcem/serviserjem, ko je to potrebno, za pripravo in izvedbo pogodbenega razmerja ali zbiranje, obdelavo, posredovanje in hrambo osebnih podatkov, kot nalaga zakon ali višji interes. Neprivolitev v teh primerih lahko pomeni odklon poslovnega odnosa s strani SML ali njegovih pooblaščenih trgovcev/serviserjev,
  • da bodo SML ali njegovi pooblaščeni trgovci/serviserji moje osebne podatke skladno z mojimi posamičnimi privolitvami posredoval/i svojim pogodbenim partnerjem in proizvajalcu (Ford), ki za njih izvajajo posamezne ločene storitve (v skladu z Uredbo: Obdelovalcem), in ki imajo v skladu s členi 5, 6, 7 in 9 Uredbe ter v skladu s pogodbo s SML dolžnost, da obdelujejo samo tiste osebne podatke in za namene, ki so v skladu z mojimi izrecnimi privolitvami te izjave,
  • seznanjen sem, da vsaka gornja posamična privolitev velja 10 let, šteto od današnjega dne,
  • dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani https://prvaizbira.si/politika-zasebnosti
Vsi podatki so skrbno varovani v sladu z našo politko varovanja zasebnosti.
Z oddajo vaših podatkov se strinjate s tem, da vas kontaktiramo za namene svetovanja o nakupu avtomobila.