POLITIKA VAROVANJA ZASEBNOSTI V DRUŽBI SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, D.O.O.

Evropska Unija (EU) je 27.4.2016 sprejela Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU679/2016, v nadaljevanju: Uredba), pogosto imenovana tudi Uredba GDPR (General Data Protection Regulation).

V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih informacij o varovanju zasebnosti in pogoje obdelave osebnih podatkov uporabnikov in obiskovalcev spletne strani www.PrvaIzbira.si (v nadaljevanju ‘spletna stran’) v skladu z Uredbo.

Uredba in njena določila so namenjena predvsem določitvi okvirja varstva osebnih podatkov posameznikov, ko organizacije obdelujejo t.j. zbirajo, obdelujejo, prenašajo ali shranjujejo tovrstne podatke. Beseda obdelava v nadaljevanju pomeni zbiranje, obdelovanje, prenos, hrambo osebnih podatkov. Lahko vseh štirih aktivnosti, samo ene od njih ali pa poljubno kombinacijo.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov upoštevamo načela zakonitosti, pravičnosti in preglednosti, omejitve namena, najmanjšega obseg podatkov, točnosti, omejitve shranjevanja ter celovitost in zaupnost.

Upravljavec podatkov Summit Motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
Oseba pooblaščena za varstvo osebnih podatkov: gdpr@summitmotors.si
Nameni in pravna osnova Vaše podatke bomo uporabili

(i) za analizo uporabnosti in kakovosti spletne strani in zagotavljanje njenega varnega delovanja, ker imamo legitimni interes za izboljšanje storitev na spletni strani in zaščito spletne strani pred zlorabo in vdori v sistem (piškotki);

(ii) za upravljanje vaših zahtevkov in poizvedb ter odgovarjanje nanje, ker imamo legitimni interes za izpolnjevanje vaših želj in zahtev, saj ste naš uporabnik ali stranka;

(iii) za ukrepanje glede vašega zahtevka za ponudbo o vozilu, ko posredujemo vaše podatke vašemu izbranemu trgovcu in mu tako omogočimo, da izpolni vašo zahtevo;

Obdelovalci – Prejemniki podatkov Vaše podatke lahko ob vaši privolitvi razkrijemo našim pooblaščenim trgovcem v Sloveniji ali izvajalcem storitev, ki so vključeni v proces zagotavljanja naših storitev, pri tem pa zagotavljamo ustrezna jamstva in skrbimo za zaščito vaših podatkov. V procesu doseganja skladnosti z Uredbo smo v Summit motors Ljubljana d.o.o. in naših pooblaščenih trgovcih sprejeli, pri našem vsakodnevnem delu pa spoštujemo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje določil in zahtev Uredbe ter standardov, ki jih določajo dobre prakse v informacijski varnosti.
Pravice Poleg drugih pravic, ki so podrobno opisane v dodatnih informacijah, imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravljanja ali izbrisa, prav tako pa imate ob določenih pogojih pravico do ugovora zoper uporabo svojih osebnih podatkov. V Summit motors Ljubljana d.o.o. smo organizirali kontaktno točko, ki bo obravnavala vaša vprašanja ali zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki (in njihovo obdelavo) in uveljavljanjem vaših pravic. Pišete nam lahko na: gdpr@summitmotors.si
Dodatne informacije Več informacij o varovanju vaših osebnih podatkov najdete spodaj v ‘Celotna politika varovanja zasebnosti na spletni strani www.PrvaIzbira.si’. Ali pišite na naslov gdpr@summitmotors.si

CELOTNA POLITIKA VAROVANJA ZASEBNOSTI NA SPLETNI STRANI www.testirajford.prvaizbira.si

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?

Za predhodno navedene namene lahko obdelujemo naslednje podatke:

 • Podatki o brskanju in uporabi spletne strani, vključno z vrsto spletnega brskalnika in operacijskega sistema, ki ju uporabljate, vašim naslovom IP, datumom in časom vaše povezave z našo spletno stranjo, številom sej in vašo geografsko lokacijo v povezavi s storitvami zemljevidov tretjih oseb. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, ne uporabljajte naše spletne strani.
 • Informacije za stik, vključno z vašim imenom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko in časom kontaktiranja, ki ste nam ga posredovali. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vas ne bomo mogli prepoznati ali odgovoriti na vašo poizvedbo oziroma zahtevo.
 • Podatki za posredovanje ponudbe: da bi lahko posredovali vaše podatke za stik želenemu izbranemu trgovcu, ki bi vam izdal ponudbo o želenem vozilu, lahko poleg vaših podatkov za stik obdelamo informacije o izbranem trgovcu in Fordovem modelu, ki ste ga izbrali. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vam ne bomo mogli zagotoviti ponudbe ali pa se boste morali neposredno obrniti na izbranega trgovca.

Ko nam posredujete svoje osebne podatke za stik, morate jamčiti, (i) da ste pooblaščeni za posredovanje teh informacij; (ii) da ste svojo osebo (osebe) za stik obvestili o vsebini tega obvestila in (iii) da boste poskrbeli za posodobitev in natančnost svojih osebnih podatkov po tem, ko ste nam jih posredovali.

Kakšna je pravna osnova obdelave podatkov?

Vaše podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih osnovah:

 • Soglasje: V določenih primerih vas lahko zaprosimo za soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov (v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe (EU) 2016/679 (‘GDPR’)). Če je osnova naše obdelave soglasje, ga lahko kadar koli prekličete. Preklic soglasja nima nobenega učinka na obdelavo podatkov na osnovi vašega soglasja, preden ste soglasje dejansko preklicali.
 • Legitimni interes: obdelava podatkov lahko temelji tudi na našem legitimnem interesu za obravnavo vašega zahtevka ali pritožbe ali za odziv na pravne zahtevke (v skladu s členom 6(1)(f) GDPR).
 • Pogodba: obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • Zakonske obveznosti: vaše podatke lahko obdelujemo na osnovi svojih zakonskih obveznosti, da se odzovemo na zahtevke uradnih organov ali sodišč (v skladu s členom 6(1)(c) in (e) GDPR).
 • Pravni zahtevki: vaše podatke lahko obdelujemo za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo v primeru pravnih zahtevkov kot odziv na zahtevke tretjih oseb (v skladu s členoma 6(1)(f) in 9(2)(f) GDPR).

Nameni obdelave, kategorije obdelanih podatkov in uporabljene pravne osnove so navedeni v spodnji preglednici:

 

Namen obdelave podatkov Kategorija obdelanih podatkov Pravna osnova
Analiza uporabnosti in kakovosti spletne strani in zagotavljanje njenega varnega delovanja Podatki o brskanju in uporabi spletne strani Legitimni interes
Upravljanje vaših zahtevkov, poizvedb in pritožb ter odgovarjanje nanje Informacije za stik

Informacije o vozilu in servisu

Legitimni interes
Ukrepanje glede vašega povpraševanja za vozilo in posredovanje vaših podatkov vašemu izbranemu trgovcu Informacije za stik

Podatki za posredovanje ponudbe

Soglasje

Kako dolgo hranimo vaše podatke

Vaše osebne podatke bomo zadržali samo tako dolgo, kot zahteva doseganje namenov, zaradi katerih smo jih zbrali, vključno z izpolnitvijo zakonskih zahtev. Pri določitvi ustreznega obdobja zadržanja osebnih podatkov upoštevamo količino, naravo in občutljivost osebnih podatkov, morebitno tveganje škode v primeru nepooblaščene uporabe ali razkritja vaših osebnih podatkov, namene, zaradi katerih obdelujemo vaše osebne podatke, možnost doseganja teh namenov na druge načine in veljavne zakonske zahteve. V nekaterih primerih lahko anonimiziramo vaše osebne podatke, da jih ni več možno povezati z vami, in v tem primeru lahko uporabimo takšne informacije, ne da bi vas o tem obvestili.

Podatke o brskanju in uporabi spletne strani bomo zadržali za največ 6 mesecev od vašega zadnjega obiska naše spletne strani. Podatke za posredovanje ponudbe bomo zadržali za največ 3 leta od datuma razkritja vaših osebnih podatkov trgovcu, ki ste ga izbrali za posredovanje ponudbe. Vaše informacije za stik bomo zadržali za dve leti od zadnjega stika z nami, razen v primeru, ko veljavni zakon določa drugače.

Kdo lahko prejme vaše podatke?

Vaše osebne podatke lahko posredujemo ali razkrijemo:

 1. Našim izvajalcem storitev: Našim izvajalcem storitev: to spletno stran gosti podjetje Madwise d.o.o. (Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, matična številka 6824374000) na strežnikih Dell, ki jih kot upravljavec podatkov zagotavlja podjetje Sanal d.o.o. (naslov za stik: Andraž Sraka – uradna oseba za varstvo osebnih podatkov), Dunajska cesta 374, 1000 Ljubljana, matična številka 5769540000; telefon: 031881101.
 2. Trgovcem, ki ste jih izbrali za posredovanje ponudbe za vozilo ali jih navedli v svojem zahtevku ali pritožbi, da je možno razrešiti vašo pritožbo ali izpolniti vašo zahtevo.
 3. Agencijam, Profesionalnim svetovalcem ter različnim izvajalcem marketinških, raziskovalnih ter kurirskih storitev, katerih natančen in ažuren seznam lahko zahtevate na el. naslovu: gdpr@summitmotors.si

Vaše pravice

Upravičeni ste do uveljavljanja naslednjih pravic:

 1. Pravica do dostopa: imate pravico izvedeti, ali imamo vaše osebne podatke in v tem primeru do zahteve za informacije, katere osebne podatke imamo. Odgovoriti moramo tudi na vprašanja, kot so – med drugim – zakaj uporabljamo vaše osebne podatke, navesti podrobnosti o podatkih, ki jih imamo, in komu smo zagotovili dostop do podatkov. Kljub temu to ni absolutna pravica in interesi drugih posameznikov lahko omejijo vašo pravico do dostopa.
 2. Pravica do popravljanja: na vašo zahtevo moramo popraviti nepravilne osebne podatke ali dopolniti nepopolne osebne podatke.
 3. Pravica do izbrisa (pravica do pozabe): na zahtevo zadevne osebe moramo v nekaterih primerih izbrisati osebne podatke.
 4. Pravica do omejitve obdelave: na zahtevo zadevne osebe moramo v nekaterih primerih omejiti uporabo osebnih podatkov. V takšnih primerih smemo podatke uporabljati samo za omejene določene namene, kot določa zakon.
 5. Pravica do prenosa podatkov: v določenih primerih imate pravico, da vam pošljemo vaše osebne podatke, do katerih imamo dostop, v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki, nato pa imate pravico, da te podatke brez našega nasprotovanja posredujete drugi stranki.
 6. Pravica do nasprotovanja: Imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov z naše strani, to pa lahko od nas zahteva, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo več. Če imate pravico do ugovora in jo uveljavite, vaš ugovor pa je utemeljen, vaših osebnih podatkov za te namene ne bomo več obdelovali. Uveljavljanje te pravice je brezplačno.
 7. Pravica do pritožbe: zaradi domnevne kršitve GDPR imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu v določeni državi članici, kjer prebivate. Če imate prebivališče v Sloveniji, je to Urad Informacijske pooblaščenke: https://www.ip-rs.si/.

Stik z nami

Posredujemo vam lahko dodatne informacije ali odgovorimo na vaše zahteve glede uveljavljanja vaših zgoraj navedenih pravic. Za stik z nami nam pošljite e-pošto z ustreznim zahtevkom na naslov gdpr@summitmotors.si.